Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy       PDF      DOC

Reklamačný formulár                          PDF      DOC