Vyberte Kategóriu alebo podkategóriu s tovarom, o ktorý máte záujem.
Tovar sa vám zobrazí so stručným popisom, cenou a obrázkom.
V prípade záujmu o kúpu vybraného tovaru, vyberte počet kusov vyplnením príslušného políčka a kliknite na ikonu "Kúpiť"
Vami vybraný tovar sa po kliknutí na tlačítko "Kúpiť" automaticky pridáva do nákupného košíka.
Podobne postupujte pri nákupe ďalších produktov.
Po ukončení nákupu vytvoríte objednávku kliknutím na tlačítko „Objednať“, umiestnené pod položkami nákupného košíka.
Vyplňte objednávkový formulár s Vašimi údajmi – adresou, na ktorú Vám má byť Váš nákup doručený. Zvoľte spôsob platby a doručenia. Potvrdením objednávky zároveň súhlasíte s obchodnými podmienkami nášho internetového obchodu.
Skontrolujte správnosť údajov a kliknutím na tlačítko „Potvrdiť objednávku“ objednávku odošlete. O prijatí objednávky Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.